OPBRENGSTREGISTRATIE ZONNE-ENERGIE

De door ons gebruikte onderstaande omvormers bevatten een registratie module om de opbrengstregistratie uit te lezen en te registeren. Na de montage van een zonnepaneel-installatie stellen wij deze modules graag voor u in gebruik!

Wat heb ik nodig om mijn uitleesmodule te installeren?
· Een werkende internetverbinding;
· Een draadloze router/modem;
· De inloggegevens van het draadloze netwerk;
· Een Smartphone, Tablet, Laptop of PC/Mac.

GROWATT OMVORMER MET OPBRENGSTREGISTRATIE

Growatt - Shine LAN stick - Coppens Zonnepanelen

Growatt is éen van de grootste producenten van omvormers in de wereld! In Nederland heeft onder andere Vereniging Eigen huis de Growatt omvormer geselecteerd als standaard omvormer. Daarna zijn er in Nederland in korte tijd duizenden growatt omvormers geïnstalleerd. U kunt Growatt omvormers het beste typeren als een kosteneffectieve omvormer met een hoog rendement. Ook bij deze omvormer is monitoring mogelijk!

Na de montage van een zonnepaneel-installatie stellen wij deze modules graag voor u in gebruik!

SOLAREDGE OMVORMER MET OPBRENGSTREGISTRATIE

  • De app biedt in een oogopslag zicht op de systeemwerking.
  • Meetgegevens van heden en verleden zijn beschikbaar: Huidig systeemvermogen.
  • Energieproductie: vandaag, afgelopen maand, levensduur.
  • Grafische weergave van dagelijks vermogen, wekelijkse en jaarlijkse energieproductie.
SolarEdge - Systemkomponenten - Coppens Zonnepanelen

VERREKENING FORFAIT

Aangezien u een deel van de opgewekte stroom direct zelf gebruikt en niet teruglevert aan het net zijn er vragen neergelegd bij de Staatsecretaris van Financiën over de verrekening van dit deel. Voor deze correctie wegens het privé-gebruik van de zonnepanelen is een staffel opgebouwd, dit is het zogenaamde forfait. Hieronder ziet u de forfait worden zoals door de Belastingdienst vastgesteld:

Systeemvermogen in Watt piek Forfait
0 tot 1.000 Wp € 20,-
1.001 tot 2.000 Wp € 40,-
2.001 tot 3.000 Wp € 60,-
3.001 tot 4.000 Wp € 80,-
4.001 tot 5.000 Wp € 100,-

Bij een systeem met een vermogen groter dan 5.001 Watt piek kunt u vooralsnog uitgaan van € 20,- verhoging op bovenstaande bedragen per 1.000 Watt piek. De belastingdienst heeft hier echter nog geen concrete uitspraken over gedaan.

VOORBEELD

Voor de aanschaf en installatie van uw zonne-energiesysteem met een capaciteit van 2.800 Wp heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW bedrag van € 800,-. U kunt het hele BTW-bedrag als voorbelasting aftrekken minus het forfait van € 60,- en ontvangt dus een bedrag van € 740,-.

ENERGIEPRIJZEN STIJGEN

Door de alsmaar stijgende energieprijzen en de huidige lage kosten van zonnepanelen, is het financiële rendement hoog en stijgt al snel boven de 10%. Naarmate de energieprijzen verder stijgen, zal dit rendement alleen maar verder toenemen. Wanneer u besluit nu te investeren zullen de energie lasten gelijk dalen. Een woning die zelf de stroom opwekt zal bij verkoop meer waard zijn. Bovendien zijn zonnepanelen een milieubewuste manier om duurzame energie op te wekken.

HERGEBRUIK OPGEWEKTE ELEKTRICITEIT

De zonnepaneel installatie gebruikt de opgewekte elektriciteit eerst voor eigen gebruik. Alles wat ‘over’ blijft, stroomt het elektriciteitsnet in. Hiervoor krijgt u een vergoeding van uw energieleverancier die even hoog is als het kWh-tarief dat u betaalt, zolang U over het hele jaar gezien maar niet meer stroom opwekt dan dat je in totaal zou verbruiken. Als uw elektriciteitsmeter geschikt is voor teruglevering en de teruglevertelwerken zijn geactiveerd door de netbeheerder, dan wordt de door uw op het net teruggeleverde elektriciteit automatisch met het verbruik verrekend.

GECERTIFICEERD BEDRIJF

Het is mogelijk om de panelen zelf te installeren. Maar bepaalde handelingen moeten worden verricht door een gecertificeerd bedrijf. Bijvoorbeeld het aanpassen van de meterkast.