WIJ VERZORGEN GRATIS UW BTW TERUGGAAF 

Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen bij de Belastingdienst. U levert namelijk stroom aan uw energieleverancier en hierdoor bent u ondernemer voor de omzetbelasting. Deze aanvraag bij de Belastingdienst verzorgen wij gratis. Mocht u deze aanvraag zelf willen verzorgen, kunt u dit doen door onderstaande stappen te volgen die voor u van toepassing zijn. Let op: U verlaat deze pagina en gaat naar de website van de Belastingdienst.

VERREKENING FORFAIT
Aangezien u een deel van de opgewekte stroom direct zelf gebruikt en niet teruglevert aan het net zijn er vragen neergelegd bij de Staatsecretaris van Financiën over de verrekening van dit deel. Voor deze correctie wegens het privé-gebruik van de zonnepanelen is een staffel opgebouwd, dit is het zogenaamde forfait. Hieronder ziet u de forfait worden zoals door de Belastingdienst vastgesteld:

Systeemvermogen        Forfait
0 tot 1.000 Wp                 € 20,-
1.001 tot 2.000 Wp          € 40,-
2.001 tot 3.000 Wp          € 60,-
3.001 tot 4.000 Wp          € 80,-
4.001 tot 5.000 Wp          € 100,-
5.001 tot 6.000 Wp          € 120,-
6.001 tot 7.000 Wp          € 140,-
7.001 tot 8.000 Wp          € 160,-
8.001 tot 9.000 Wp          € 180,-
9.001 tot 10.000 Wp        € 200,-

VOORBEELD
Voor de aanschaf en installatie van uw zonne-energiesysteem met een capaciteit van 2.800 Wp heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW bedrag van € 800,-. U kunt het hele BTW-bedrag als voorbelasting aftrekken minus het forfait van € 60,- en ontvangt dus een bedrag van € 740,-.

ENERGIEPRIJZEN STIJGEN
Door de alsmaar stijgende energieprijzen en de huidige lage kosten van zonnepanelen, is het financiële rendement hoog en stijgt al snel boven de 10%. Naarmate de energieprijzen verder stijgen, zal dit rendement alleen maar verder toenemen. Wanneer u besluit nu te investeren zullen de energie lasten gelijk dalen. Een woning die zelf de stroom opwekt zal bij verkoop meer waard zijn. Bovendien zijn zonnepanelen een milieubewuste manier om duurzame energie op te wekken.