STAPPENPLAN BTW TERUGVRAGEN

STAP 1 – MELD JE AAN ALS ONDERNEMER BIJ DE BELASTINGDIENST

Doe dit binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin de zonnepanelen zijn gekocht. De aanmelding mag al plaatsvinden voordat de panelen zijn geïnstalleerd. Aanmelding kan via een speciaal formulier dat luidt:
Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister)’.

De eerste 5 vragen zijn eenvoudig te beantwoorden en hebben vooral betrekking op uw persoonlijke gegevens. Bij vraag 6, 7 en 8 is verdere uitleg gewenst:

  • Vraag 6: je hebt één opdrachtgever. Vermeldt daaronder dat je zonne-energie teruglevert aan het stroomnetwerk en benoem de energieleverancier aan wie je de opgewekte stroom levert.
  • Vraag 7: geef bij (a) aan of je verder nog inkomsten hebt, zoals loon, uitkeringen of een onderneming waarmee je geld verdient. Bij (b) geef je nul aan. Je werkt immers niet voor je onderneming. Bij (c) maak je de volgende berekening: geschatte opbrengst van de zonnepanelen min de aanschafkosten. Het resultaat is een negatief getal date je invult op het formulier. Bij (d) geef je de inkomsten aan die je uit overig werk hebt.
  • Vraag 8: bij deze vraag vul je bij (a) de omzet in van je zonnepanelen in en bij (b) de investeringskosten (aanschaf en installatie) van het zonnesysteem

DE BELASTIGDIENST

Nadat je de aanmelding via de Belastingdienst hebt voltooid, ontvang je binnen 5 tot 8 werkdagen een bevestigingsbrief (vaststelling) van de Belastingdienst waarin staat dat je als ondernemer bent aangemerkt. In de brief zal tevens een btw-nummer staan die je nodig hebt bij de aangifte. Daarna zal je binnen 10 werkdagen nog twee brieven ontvangen met je inlognaam en wachtwoord om digitaal aangifte te doen via de beveiligde omgeving van de Belastingdienst. Neem contact op met de Belastingtelefoon via 0800-0543 als je geen inloggegevens ontvangt.

STAP 2 – AANGIFTE DOEN EN BTW BEREKENEN

Nadat je de inloggegevens hebt ontvangen, dien je ieder kwartaal aangifte te doen:

Kwartaal Uiterste datum aangifte en betaling
1e kwartaal (1 januari t/m 31 maart) 30 april
2e kwartaal (1 april t/m 31 juni) 31 juli
3e kwartaal (1 juli t/m 31 september) 31 oktober
4e kwartaal (1 oktober t/m 31 december) 31 januari

Afhankelijk van het opwekvermogen van je zonnepanelen draag je de volgende bedragen aan btw af per jaar:

Opwekvermogen in Wattpiek (Wp) Af te dragen btw (€ per jaar) Bedrag waarover btw is berekend (€)
0 – 1000 € 20 € 95
1001 – 2000 € 40 € 190
2001 – 3000 € 60 € 286
4001 – 5000 € 100 € 476

VOORBEELDBEREKENING AANGIFTE OMZETBELASTING

Voor de proefberekening gaan we uit van een systeem van 2200 WP waarvoor je 4000 euro exclusief btw. voor hebt betaald. De installatiekosten waren 1000 euro exclusief btw. Op de factuur van de leverancier/installateur staan beide bedragen en de btw die geheven is. Zoals je ziet zal het btw-percentage voor de installatiekosten lager zijn. De factuur/facturen dien je goed te bewaren.

Het bedrag dat naast het vermogen van jouw zonnesysteem staat, vul je in bij de eerste vraag (1A) van je aangifte omzetbelasting. Hoewel het de btw voor het hele jaar betreft, betaal je de kosten al direct bij de eerste btw-aangifte. In de kwartalen die daarop volgen kun je nul invullen bij 1A.

We maken de volgende berekening:

  • Bij een systeem 2200 Wp hoort een btw-bedrag van 60 euro per jaar en dus een bedrag van 286 euro waarover btw wordt geheven.
  • Btw aanschafkosten: 21 procent BTW = 0.21 x 4000 = 840 euro
  • Btw installatiekosten: 6 procent BTW = 0.06 x 1500 = 90 euro
  • Totaal btw (voorbelasting): 930 euro

De eerste btw-aangifte ziet er dan zo uit:

Bedrag waarover btw wordt berekend (€) Omzetbelasting (€)
1a – Levering diensten belast met hoog tarief 286 60
…..
5b – Voorbelasting n.v.t. 930
5c – Subtotaal n.v.t. – 870
5d – Vermindering kleine ondernemersregeling n.v.t. 0
  Totaal: – 870

* Bij de volgende aangiften mag je bij 1a, 5b, 5c en 5d nul neerzetten. Bij de rest vul je niets in.

Aan de hand van deze berekening krijg je 870 euro terug van de belastingdienst.

STAP 3 – ONTHEFFING AANVRAGEN BTW-AANGIFTE

Omdat je btw-activiteiten (bedrag levering diensten – bedrag voorbelasting) in de opvolgende jaren onder de 1345 euro blijft, val je onder de kleine ondernemersregeling. In het tweede aangiftejaar kun je daarom ontheffing aanvragen. Je hoeft dan helemaal geen btw-aangifte meer te doen. Je kunt hiervoor de volgende brief sturen:

——————————

Geachte heer/mevrouw,

U heeft mij als ondernemer aangemerkt voor de omzetbelasting, omdat ik als particulier met zonnepanelen stroom lever aan het elektriciteitsnetwerk. In het eerste jaar heb ik recht gehad op teruggave van btw voor de aanschaf en installatie van mijn panelen. In de komende jaren zal de btw die ik moet afdragen echter lager zijn dan 1.345 euro. Dat betekent dat ik zou vallen onder de wettelijke kleine ondernemingsregeling.

Bij deze vraag ik daarom op grond van deze regeling ontheffing aan voor de aangifte omzetbelasting per 1 januari [jaar].

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging.

Hoogachtend,
 

Naam en handtekening
Btw-nummer, adres en telefoon

——————————

BELANGRIJK

Het verzoek tot de ontheffing voor de aangifte omzetbelasting kan je al direct na je eerste aangifte omzetbelasting indienen. Zorg er wel voor dat je een schriftelijke bevestiging ontvangt van de belastingdienst. Verder is het belangrijk om te melden dat particuliere bezitters van zonnepanelen door de belastingdienst niet dienen te worden beschouwd als ondernemer voor de inkomstenbelasting.