ZONNEPANELEN VOOR ZAKELIJKE KLANTEN

Doel van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) is energiebesparing en de inzet van duurzame energie door het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. De EIA biedt u als ondernemer een fiscaal voordeel als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. 55% van de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen is aftrekbaar van de fiscale winst. Uw voordeel is duidelijk: de EIA drukt de fiscale winst. Over één of meer jaren hoeft u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen.

EIA FISCAAL VOORDEEL

De EIA biedt u meer dan alleen een fiscaal voordeel. Door te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen bespaart uw onderneming direct op de energiekosten. Investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen is daarom een verantwoorde keuze. De EIA ondersteunt u daarbij.

VOORBEELDSITUATIE

Stel, de fiscale winst bedraagt € 500.000 en de vennootschapsbelasting 29% over de eerste € 22.689* winst en 34,5% over de rest van de winst. U verricht voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. De EIA bedraagt 55% van € 300.000, dat is € 165.000. De fiscale winst wordt nu € 335.000 (€ 500.000 – € 165.000). Zonder EIA zou u € 171.252 aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de EIA betaalt u echter maar € 114.327 vennootschapsbelasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 56.925 (19%). 8 | Hoe werkt de Energie-investeringsaftrek? *In het jaar 2004 bedraagt het Vpb-tarief 29% over de eerste € 22.689 winst.

MIA EN VAMIL

De overheid stimuleert investeringen in milieuvriendelijke apparatuur. Een beter milieu komt immers de hele samenleving ten goede. Om deze reden heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) samen met het Ministerie van Financiën twee investeringsregelingen ingesteld waardoor het extra aantrekkelijk is te investeren in milieuvriendelijke apparatuur. Wanneer u als ondernemer investeert in deze milieuvriendelijke apparatuur kunt u dubbel financieel voordeel behalen. Een percentage van de investeringskosten in deze bedrijfsmiddelen is namelijk aftrekbaar van de fiscale winst. Bovendien komen de meeste investeringen in aanmerking voor willekeurige afschrijving.

HET VOORDEEL IS DUIDELIJK

door gebruik te maken van investeringsaftrek en/of de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving drukt u de fiscale winst. Over één of meer jaren hoeft immers minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te worden betaald. De overheid wil op deze manier investeringen in milieuvriendelijke apparatuur door het Nederlandse bedrijfsleven stimuleren. Dit kan allemaal door de volgende twee investeringsregelingen:
– Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2004 (VAMIL);
– Regeling milieu-investeringsaftrek 2004 (MIA).